Impress The Empress

hkctvdramas:

Sound of the Desert (风中奇缘), EP11 uncut

jckerrychen:

Ancient Sword Fantasy (古剑奇谭)

Starring Li Yi Feng, Yang Mi, Zheng Shuang, William Chan, Dilraba Dilmurat, Ma Tian Yu, Zhang Na, Qiao Zhen Yu, Lemon Zhang, and Gillian Chung

(via drunkensword)

fuckyeahchinesefashion:

但愿人长久,千里共婵娟。(always faithful, sharing the same moon across the distance). makeup/hair: 造型师文俊 model: jasmin photographer: 王馨仪

hkctvdramas:

Sound of the Desert (风中奇缘), EP07 uncut

Poor Wuji… thinking Xin Yue was smiling at him.

jckerrychen:

The Patriot Yue Fei (精忠岳飛) EP06

(via xxxshakespearexxx)

hkctvdramas:

Legend of MiYue (羋月传)

Starring Sun Li, Liu Tao, Jiang Xin, Gao Yun Xiang, Alex Fong, Jiang Hongbo, Xu Cuicui, Zhao Wen Xuan, Huang Xuan, and Cao Zheng

(More information)

(via cpopismystyle)